Chương trình đào tạo

7/1/2020 11 lượt xem
Chương trình đào tạo của Trường Đại học PHENIKAA được xây dựng mới theo hướng tiếp cận CDIO (Conceive Design Implement Operate) đáp ứng chuẩn đầu ra. <br /><br />Chương trình đào tạo của Trường Đại học PHENIKAA được xây ... 
Chi tiết