Cơ sở vật chất

3/11/2019 4:03 PM

Khoa Ngoại Ngữ được trang bị một hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại phục vụ đào tạo và giảng dạy:

+ Hệ thống phòng luyện tiếng ( LAB): được trang bị các thiết bị mới, đầy đủ để phục vụ thực hành,

thực tập cho sinh viên.

+ Hệ thống phòng học được trang bị hiện đại gồm hệ thống máy chiếu, điều hòa, hệ thống âm thanh đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập.