DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1/2/2020 2:16 PM

Nghiên cứu khoa học là một hoạt động thường niên, quan trọng trong quá trình dạy và học tại Khoa ngoại ngữ. Thông qua hoạt động nghiên cứu, giảng viên và sinh viên có điều kiện tìm tòi, nâng cao chất lượng dạy và học

 Các đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu:

  • Nghiên cứu khoa học cấp Khoa 2018-2019:

    Thầy Trần Văn Trọng: Using Voice of America (VOA) to improve second year students’ listening skill

    Thầy Dương Hồng Quân: Using dictation to improve first year students’ listening skill

      

  • Nghiên cứu Khoa học cấp Khoa 2019-2020:

Thầy Trần Văn Trọng: Using extensive reading to improve students’ vocabulary and learning motivation

Thầy Dương Hồng Quân: Using English songs to improve students’ vocabulary