LỊCH HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT - SINH VIÊN K14

11/6/2020 9:10 PM

Lịch học môn Giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với sinh viên K14 hệ Đại học chính quy.
/Portals/93/DocumentUploads/Lich%20hoc%20GDTC%20K14%20HK%20I%20nam%20hoc%202020-2021.pdf