Thông báo về việc đăng kí tín chỉ học kì II năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy

12/23/2019 7:24 AM

Theo kế hoch năm hc 2019-2020, Nhà trường thông báo v viđăng ký học hc k II năm học 2019-2020 như sau:

1. Sinh viên lựa chọn và đăng ký trên cổng đăng ký trực tuyến của Trường tại địa chỉ: http://qldt.phenikaa-uni.edu.vn/.

2. Thời gian tổ chức đăng ký:

TT

Tên Khoa

Thời gian đăng kí

1

  • Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu
  • Khoa Ngoại ngữ
  • Khoa Công nghệ thông tin
  • Khoa Cơ khí – Cơ điện tử
  • Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng
  • Khoa Điện – Điện tử
  • Khoa KH & CN
  • Khoa Kinh tế - Tài chính

Từ 00h00’ ngày 24/12 đến 23h59’ ngày 25/12/2019

2

  • Khoa Dược
  • Khoa Điều dưỡng

Từ 00h00’ ngày 26/12 đến 23h59’ ngày 28/12/2019

3

Các Khoa đăng kí bổ sung

Từ 00h00’ ngày 29/12 đến 12h00’ ngày 30/12/2019

4. Khối lượng đăng ký học tập: Tối thiểu 15 tín chỉ và tối đa 22 tín chỉ.

5. Trong quá trình thực hiện, SV gặp khó khăn vướng mắc có thể liên hệ Phòng ĐT&QLSV (Phòng A2.204) để được trợ giúp.

6. Sinh viên theo dõi trên Cổng thông tin điện tử của Trường để biết các thông tin về đăng ký học tập, tổ chức lớp học, thông tin giảng đường và chủ động đăng ký đủ số tín chỉ theo yêu cầu.

Lưu ýSinh viên không đăng ký học sẽ không có tên trong danh sách lớp học phần.