Chỉ tiêu/Tổ hợp môn xét tuyển và Học phí đề xuất năm 2020

5/10/2020 10:04 AM

Năm 2020, Trường Đại học Phenikaa tuyển 1720 chỉ tiêu cho 19 ngành/chương trình đào tạo thuộc 04 khối ngành: Khoa học - Kỹ thuật và Công nghệ; Sức khỏe; Kinh tế và Khoa học Xã hội và Nhân văn với 04 phương thức: Xét tuyển thẳng: 10% tổng chỉ tiêu dự kiến; Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: 40% tổng chỉ tiêu dự kiến; Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT: 40% tổng chỉ tiêu dự kiến; Xét theo kết quả thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội và kết quả kỳ thi riêng của ĐHBK Hà Nội: 10% tổng chỉ tiêu dự kiến.