Chương trình đào tạo Ngành Ngôn ngữ Anh

7/1/2020 309 lượt xem
Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Phenikaa đào tạo sinh viên sau khi ra trường có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, kỹ năng, thái độ phù hợp, thích nghi ... 

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT

17/12/2019 138 lượt xem
Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT