Giới thiệu chung về Khoa Ngoại Ngữ

2/1/2020 520 lượt xem
Là ngôn ngữ chính thức của gần 60 quốc gia, với hơn 1 tỉ người dùng, tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới và ngày càng có vai trò quan trọng trong thời kỳ ...